Brandwerend isoleren
   Brandwerend isoleren van doorvoeringen van leidingen en kanalen

Brandwerend isoleren, Isolin isolatietechniek

Isolin is gespecialiseerd en gecertificeerd voor het aanbrengen van brandwerende isolatie van leiding- en kanaaldoorvoeringen. Isolin zorgt voor het afdichten van kabelgoten, afdichten van gaten, plaatsen van brandmanchetten, aanbrengen van rookafscheidingen, afdichten van leidingdoorvoeringen.

Brandwerend isoleren, noodzaak en toepassing

Brand kan grote schade aanbrengen aan gebouwen. Leidingdoorvoeringen in gebouwen vormen een niet te onderschatten risico. Immers in geval van brand smelten kunststofleidingen. Hierdoor ontstaan er openingen in de muur of het plafond waarlangs het vuur of de rook zich verder kan verspreiden naar de andere compartimenten. Brandwerende isolatie van dergelijke doorvoeringen - zelfs kleiner dan 25 mm - kan heel wat schade voorkomen. Ook metalen leidingen vormen een groot gevaar. Metaal is immers een goede thermische geleider. In geval van brand zal een metalen leiding aan de niet-brandzijde al snel even warm zijn als aan de brandzijde en kunnen materialen spontaan ontbranden. Zo kan de brand zich voortplanten in de naburige compartimenten. Brandwerende isolatie is dus de boodschap.

De veiligheidseisen zijn de laatste jaren behoorlijk verzwaard. In het huidige Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen een gebouw moet voldoen ten aanzien van brandveiligheid. Ter preventie van de uitbreiding van een brand moeten gebouwen worden ingedeeld in duidelijk gescheiden brandcompartimenten en subbrandcompartimenten. Brandwerende isolatie verhindert dat de brand overslaat naar aanpalende compartimenten of de branduitbreiding toch minstens vertraagd wordt van 30 tot 60 min. Isolin zorgt voor brandwerende isolatie van doorvoeringen van leidingen en (lucht-)kanalen volgens deze richtlijnen. Isolin garandeert een brandwerendheid van minimaal 60 minuten voor iedere afgewerkte doorvoering. Isolin kan deze garantie geven, omdat Isolin gecertificeerd is door Bouwforum op 16 september 2004 voor  brandwerend isoleren.

Brandwerend isoleren, Isolin past uitsluitend produkten toe die getest zijn


Brandwerend isoleren – Schakel uw partner in